TOPLUMSAL CİNSİYET KONGRESİ

Yeni bir kayıt formu gönder

Sosyal Hizmet Federasyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana başta mesleğimizin öğrenci birlik ve beraberliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirmekle birlikte mesleki değer ve ilkelerimizi prensip edinerek yola çıktık. Sizleri, gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştiriyor olduğumuz sosyal ve akademik çalışmalara bir yenisini ekleyecek olduğumuz "Toplumsal Cinsiyet Kongresi" ne davet ediyor olmanın mutluluğuyla selamlamaktayız.

Dünyada ve ülkemizde en çarpıcı gerçekliğiyle gündemini koruyarak, bugün yaşadığımız sosyal sorunların ve hak ihlallerinin neredeyse tamamında sebep olarak değerlendirdiğimiz toplumsal cinsiyete dair bilimsel yetkinliklerden aldığımız güç ve değişime dair taşıdığımız umutla; soyut olanı değil somut olanı konuşup tartışarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini, toplumsal yargı ve yaptırımları aşmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek olduğumuz "Toplumsal Cinsiyet Kongresi" 16-17 Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Salonu'nda gerçekleşecektir.

KONGRE HAKKINDA

Kongremizin ana amacı, geçmişten bugüne dünyada ve ülkemizde en çarpıcı gerçekliğiyle gündemini koruyor olan insan hakları ihlallerinin toplumsal cinsiyet temelli sorunlarına karşı ulusal boyutta gerçekleştirmeyi amaçladığımız etkinlik, proje, atölye gibi çeşitli çalışmalara multidisipliner bir akademik donanım, yetkinlik, birliktelik ve çalışma ağı sağlamaktır.

Kongremiz, sosyal sorunların akademik donanım ve yetkilerle paylaşılacağı bir platform oluşturacak olmakla birlikte bu sorunların çözülmesine yönelik çözüm önerilerinin de sunulacağı ve tartışılacağı bir platform haline gelecektir. Gerek oturumlarda gerçekleşecek olan konuşmalar, tartışmalar; gerekse serbest zaman ve sosyal zaman etkinliklerinde kurulacak ağ bağlar sayesinde farklılıkları, rol-modellerler değişim temelli uygulama ve hizmet önerileri, çalışmaları somutlaştırılarak ürünler elde edilecektir.

Kongrede sunulan bildiriler, gerçekleşen oturumlarda tutulacak kayıtlar dahilinde oluşturulacak raporlar sonucunda yerel yönetimler ve merkezden yönetimin söz konusu olduğu kurum ve kuruluşlara toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politika ve strateji örnekleri sunacak, yeni politika ve stratejilerin oluşmasına katkı sağlanacaktır.

Sosyal hizmetin başlıca ilkelerinden biri olan multidisipliner çalışmalar ve iş birliğine yönelik donanımlar, farklı çalışma yöntemleri; başta öğrenciler olmak üzere meslek elemanları ve akademisyenlerin çalışmalarına sunulacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, akademisyenler ve meslek elemanlarına yönelik iletişim ağının kurulmasına katkı sağlanacaktır.

Kongremiz, bugüne kadar tartışılmış ve tartışılıyor olan güncel konulara, sosyal sorunlara değinmekle birlikte başta çözüm odaklı yaklaşıma yönelik içerikler kullanılmak üzere çeşitli fikirlerin ve çalışma yöntemlerinin üretileceği farklı, yaratıcı konu başlıklarının da olacağı oturumlarla özgünlüğünü koruyacaktır. Bu sayede, başta öğrenciler olmak üzere uygulamada var olan/var olacak meslek elemanlarının yeni ve farklı bakış açıları edinmelerine, uygulama alanları yaratmalarına katkı sağlayacaktır.

TEMA

Kongremizin alt temaları ise şu şekildedir:

 • Erkekliği Üretmek
 • Dışında Kalmak: LGBTİ Nerede?
 • Mobbing ve Ekonomik Baskı
 • Çelişkilerden Sıyrılmak: Ataerkil Pazarlık
 • Nasıl Aşacağız: İnsan Haklarını Özümsemek
 • Toplumsal Cinsiyeti Aşabilmek, Ütopya Değil Gerçek
 • Şiddetin Toplumsal Cinsiyetle Bağı
 • Bakıp da Göremediklerimiz, Cinsiyet Eşitsizliklerini Fark Etmek
 • Tarım ve Yerelin Önemi Kadının Emeği
 • Hak Savunuculuğu ve Dayanışmanın Önemi
 • Toplumsal Cinsiyet Kalıplarını Aşmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet
 • Yarışma Programları, Dizi, Film ve Reklamlarda Rollerin Sunumu
 • Rollerin Değişkenliği: Anadolu'da Kadın ve Erkek Olmak
 • Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu, Karadeniz Örneklemleri
 • Kültürden Kültüre Aktarılanlar
 • Masallar, Türküler, Deyim ve Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsal Cinsiyetin Tarihi ve Süreğenliği
 • Değişimi Başlatabilmek: Toplumsal Cinsiyeti Fark Etmek
 • Değişim Dilden Başlar
 • Spor ve Toplumsal Cinsiyet, Koç Holding
 • Yasal Bir Dayanak, Eşitsizlikler Hukukun Neresinde
 • Kadının Yeri ve Görünmez Emeği
 • Köyde, Şehirde, İş Yerinde ve Evde Kadın

KURULLAR

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Doç. Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı
 • Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Elemanı
 • Dr. Hicran ATATANIR - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Elemanı
 • Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı
 • Arş. Gör. Edip AYGÜLER - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı

Düzenleme Kurulu

 • Gizem KILINÇ - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi
 • Nesrin OĞUZ - Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
 • Gizem ÖZKAN - İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
 • Büşra SEVİM - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
 • Ahmet TÜRK - Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi
 • Erol TÜVÜR - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
 • Eda YANGÖZ - Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
 • Hayrunnisa Nur YILDIRIM - Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

TEMSİLCİLERİMİZ

ÜniversiteTemsilcimizİrtibat Telefonu
Ankara Üniversitesi Fatih Köseoğlu 0 534 415 39 86
Başkent Üniversitesi Kübra Yaşın 0 531 696 85 11
Hacettepe Üniversitesi Erol Tüvür 0 553 112 29 86
Adnan Menderes Üniversitesi Sinan Gülatar 0 534 524 08 22
Bingöl Üniversitesi Mustafa Kızmaz 0 538 982 87 03
Erzincan Üniversitesi Lokman Albayrak 0531 101 71 33
Arel Üniversitesi Buse Yıldırım 0 531 842 64 72
Biruni Üniversitesi Doğucan Erdoğan 0 539 725 27 56
Gelişim Üniversitesi Nesrin Oğuz 0 538 547 52 77
Medipol Üniversitesi Pelin Yıldırım 0 531 975 34 97
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şule Duzakçı 0 505 419 52 67
Nişantaşı Üniversitesi Fatih Çelik 0 538 468 33 88
İstinye Üniversitesi Hilal Taş 0 530 627 58 34
Kırıkkale Üniversitesi Dilan Kahramaner 0 553 458 50 76
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ruveyda Keskin 0 541 545 90 08
Karatay Üniversitesi Rümeysa Tartan 0 549 514 75 27
Selçuk Üniversitesi Zülal Eker 0 542 529 90 78
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Reşat Niyazoğlu 0 537 469 01 05
Sakarya Üniversitesi Nurdan Çam 0 530 225 54 10
Cumhuriyet Üniversitesi Ahmet Türk 0 541 242 60 34
19 Mayıs Üniversitesi Hayriye Ergin 0 537 349 65 98
Maltepe Üniversitesi Hayrunnisanur Yıldırım 0 531 682 43 36
Yalova Üniversitesi Hakan Ekinci 0 531 384 89 96
Üsküdar Üniversitesi Eda Yangöz 0 530 161 99 57
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elif Morkaya 0 543 383 16 69
Uşak Üniversitesi İbrahim Kan 0 534 624 97 31
Doğuş Üniversitesi Meltem Tanrıverdiler 0 538 019 72 36
İstanbul Üniversitesi Fatih Gültekin 0 535 076 10 96
Gümüşhane Üniversitesi Berkay KAZEL 0 535 969 62 54

KAYIT

Kongrede gerçekleşecek tüm etkinliklerden yalnızca kayıtlı katılımcılar yararlanabilecektir.

Katılım ücreti aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

 • Bildiri Sunumları
 • Katılım belgesi
 • Yaka kartı
 • Bildiri özeti kitabı
 • Sosyal Hizmet Festivali

Konaklama, yemek ve ulaşım kayıt ücretlerine dahil değildir. Ancak kongre düzenleme komisyonu birimlerimiz üniversite temsilcilerimiz ve iletişim bilgilerinden bizzat yapacağınız talep doğrultusunda konaklama, yemek ve ulaşım kolaylaştırıcılığı sağlayacaktır.

ÜCRETLER

Katılımcı Tipi Kayıt Ücreti
Üye Öğrenci Katılımcı 30 TL
Öğrenci Katılımcı 50 TL
Standart Katılımcı 70 TL
Yeni bir kayıt formu gönder

BİLDİRİ

Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul veya red bildirimleri 5 Mart 2019 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir.

Gönderilecek özet bildiriler, kongre temalarıyla ilgili olmalıdır.

Bildiri özetleri sunum başlığını ve yazarın bilgilerini içermelidir.

Özetler 300 kelimeyi geçmeyerek -başlık, yazarın adı ve adresi hariç olmak üzere- , Microsoft Word programında, Times New Roman yazı stilinde, başlık 12; metin 10 punto büyüklüğünde olacak şekilde Türkçe yazılmalıdır.

Bildiri Özetleri kongresosyalhizmet@gmail.com adresine mail gönderilmelidir.

PROGRAM

Kesinleşmiş program 23 Şubat tarihinde açıklanacaktır.

İLETİŞİM

E-Posta : kongresosyalhizmet@gmail.com

Yeni bir kayıt formu gönder